Kontakt

Názov firmy: NATUR

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:
Otto Nagy - NATUR
Nemocničná 626/67
92401 Galanta

Telefón: +421 905 843 351
Telefón: +421 908 768 770
e-mail: info@bestofnatur.sk

Fakturačné  údaje:
IČO: 34245812
DIČ:1020266489
IČ DPH: SK1020266489

Firma je zapísaná v živnostenskom registri na Obvodnom úrade v Galante, č. Žo-2004/02783/2/SB

Prihlásenie